Turistické zaujímavosti v Unterburgstallberg, Rakúsko