Turistické zaujímavosti v Vrnograč, Bosna a Hercegovina