Sudán del Sur

6.85000˚, 31.60000˚

Comments on Sudán del Sur (0)

Snažíte sa písať komentár ako hosť
Bohužiaľ, nikto nehovoril nič o tomto mieste. Buď prvý, aby nám povedali, čo si myslíte o výrobku!

Hlavné mesto — Chartúm

Time in capital — 25/02/17 16:33:40

Lístky